PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU VE KURUMSAL SERTİFİKASYON

Bir Yaşam Koçundan destek almadan evvel bilmeniz gerekenler;

Günümüzde görev tanımı ve kapsamı insanlar tarafından devamlı yanlış bilinen bir meslektir yaşam koçluğu.

Mesela psikolog, psikiyatrist ve psikoterapist birbiri ile nasıl karıştırılıyorsa, yaşam koçluğu da kimileri için bunlardan biri zannediliyor. Böylece Yaşam koçu denildiği zaman, akıllara birbirinden farklı bu 3 mesleğin tedavi yöntemlerini uygulayan kişiler geliyor. Oysa bu 3 mesleğin her biri, farklı bir uzmanlık alanını ifade eden mesleki gruplardan sayılmaktadır. Yaşam koçluğu ise bu mesleklerin 3ünden de farklıdır.

Öncelikle birbiri ile sürekli karıştırılan bu meslekleri tanımlayıp, birbirleri arasındaki farkları belirtelim.

Psikiyatrist, tıp biliminin psikiyatri alanında uzmanlaşmış bir doktordur. Durumu son derece ağır psikotik ve ağır nevrotik hastalarla ilgilenirler. Aldıkları ilaçbilim (farmakoloji) eğitimi sayesinde, hastaları muayene ettikten sonra ilaçlı tedavi uygulama kararı alır ve ilaç yazma yetkisine sahip olduğu için hastalığın durumuna göre ilaç ya da ilaçlar yazarak tedavi etmeye başlar.

Psikolog ise 4 yıllık Psikoloji lisans eğitimini tamamlamış, psikiyatristler gibi klinik ve hastanelerde çalışabilen kişilerdir ancak farmakolojik eğitimleri olmadığı sürece ilaç yazma yetkileri bulunmamaktadır. Fakülte eğitimlerinden sonra yüksek lisans eğitimini tamamladıklarında Uzman Psikolog ünvanını alırlar. Psikologlar, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları konusunda tanıya varır ve psikoterapi uzmanına ya da psikiyatriste yönlendirir. Psikologların psikoterapi yapabilmesi için klinik psikoloji lisansına sahip olması gerekmektedir.

Psikoterapist ise klinik psikolog ya da psikiyatristten farklı olarak hastanın başvurusuna göre özel hizmetler veren, klinik psikoloji eğitimi almış kişilerdir. Bu kişilerin ülkemizde verdiği hizmetlerin en yaygın olanı sigara bırakma poliklinikleridir. Depresyon, narsizm, takıntı gibi sosyal sorunları olanlar da psikoterapistlere sevk edilebilir. Eğer durum çok daha kötüyse ve ilaçlı tedavi gerekiyorsa devreye psikiyatristler girer.

Bu noktada şunu söylemek gerekir. Yaşam koçlarının danışanlarını iyi analiz ederek karşılaştıkları duruma göre psikolog, psikiyatrist ve psikoterapistlere yönlendirme yaparlar. Çünkü yaşam koçları akıl, beden ve sinir hastalıkları ile ilgilenmez.

Yaşam koçları, kendilerine başvuranların hayata dair huzursuzluklarını, memnuniyetsizliklerini giderme veya hafifletme ihtiyacını karşılamaya çalışırlar.

Birbirileri ile arasında bağ olan ve sürekli karıştırılan bu 4 hizmet alanının arasındaki farkları belirttikten sonra yaşam koçluğunun amaçlarını ve sizlere kazandıracaklarını sıralayalım.
Yaşam koçluğu akıl, beden ve ruh hastalıkları ile ilgilenmez.

Huzursuzluk, mutsuzluk ve memnuniyetsizlik gibi hisleri gidermek ve hafifletmek konusunda yardımcı olur.

Özellikle kişinin özsaygısı, özgüveni sorunu varsa ve isteklerine ulaşmasına engel oluyorsa, engel olan nedenlerin ortadan kalkmasına yardım eder.
Kişilerin hayatlarında çoğu zaman farkına varmadan yaptığı doğru ya da yanlışları görmesine yardım eder.

Danışanlarını büyük bir ilgi ve dikkatle dinler. Böylece danışanlar kendilerinin önemli olduğunu hissederek, sorunlarını çözmek için gerekli olan motivasyonu kendilerinde yaratmış olurlar.
Yaşam koçu, kimi zaman kişinin kendini baştan yaratmasına, hayatının gidişatını yeniden düzenlemesine yardımcı olur.

Yaşam koçu, kendisine gelen bir danışanını zorlamaz, eleştirmez veya yargılamaz. Ayrıca danışanlarının üzerinden sorumluluk da almaz.

Seans boyunca bir yaşam koçunun, kişileri yönlendirdiğini, yönettiğini veya akıl verdiğini göremezsiniz. Çünkü herkes her şeyden evvel kendinden sorumludur.

Yaşam koçlarının asıl yeteneği motive etme gücündedir. Her seans ertesinde danışanların özsaygı ve öz değerinin yükselmesini amaçlar.

Seanslar boyunca danışan ve koç arasında bazı durumlar da yaşanacaktır. Örneğin yaşam koçunun en çok karşılaştığı durum, seans sırasında danışanların itirazlarıdır.

Yaşam koçları, danışanın gösterdiği olumsuz dirençleri kırmak konusunda çok ustadır. Çünkü danışanı zor duruma sokan bir sorunun ortadan kalkması için en ideal yol budur.

Seanslar sürekli sohbet halinde olur. Arada kesinlikle statü farkı yoktur. Empati gücü vesilesiyle karşısındakinin iç dünyasına dalar, uyumluluk yaratır.

Genelde yaşam koçları ve danışanlar birbirine karşı samimi ve açık sözlüdür. Çünkü yaşam koçları duygudaşlık konusunda iyidir.

Ülkemizde psikolojiden yaşam koçluğuna kadar verilen her türlü hizmete karşı anlamsız bir şekilde ‘’delilik’’ gözüyle bakılır. Oysa dünyanın pek çok ülkesinde insanların akıl ve sinir sorunlarını çözen, onlara koçluk eden bu kişiler de belirli aralıklarla meslektaşlarına danışırlar. Çünkü kendileri de birer insandır.

Yaşam koçluğu, hayatın her anında olmasa bile büyük değişimlerin olacağı dönemlerde birer ihtiyaç haline gelmekte, pek çok sorunun daha büyük sorunlar yaratmadan çözümünü sağlamaktadır.
Örneğin üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler, kendilerine yönelik bir koçluk desteği aldıklarında zaman zaman etkisi altına girdikleri tedirginlikten kurtulurlar.

Yıllarını iş hayatına vermiş ve emekli olmuş kişiler, bir anda büyük bir boşluk hissine kapılırlar. Onların bu süreçte ruhsal bir rahatsızlık yaşamamaları için yaşam koçlarına danışmaları gereklidir.
Eşlerinden ayrılan kişiler, yaşam koçlarının desteği ile yaşadıkları boşanma sürecinin etkilerini en aza indirebilirler.

İş hayatında ve özel hayatında insanlarla ilişki problemi yaşayanlar da böyle bir desteği alarak, problemlerini ortadan kaldırabilir ve ilişkilerinde tatmin edici bir seviyeye gelebilirler.

Kurumsal Sertifikasyon ve Eğitim Modelimiz

Kurumumuz, standart eğitim anlayışı dışında geliştirmiş olduğu kendine has eğitim modeli ile İlk Yardım Eğitim Merkezimizde, profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde başarılı ilkyardımcılar yetiştiriyor ve Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikaları veriyoruz.

Bu eğitim hizmetimizin yanı sıra; SRC Belgeleri, Sürücü Belgeleri (Ehliyet kursu) konusunda sizlere ayrıcalıklı avantajlar ile hizmet vermekten gurur duyuyoruz.